torsdag 12 februari 2009

Radiogalax NGC 5128 (Centaurus A) -- VY02

Centaurus A är en högst ovanlig galax. Den cirkulära, lysande delen består av tusentals miljoner stjärnor, de flesta av dem gamla och gulaktiga. Galaxen är delad av ett kompakt dammstråk som döljer stjärnorna bakom. Några yngre blåa stjärnor kan ses i kanten av dammstråket.
Centaurus A hör till de närmaste av våra galaxer på avståndet 13 miljoner ljusår. Det är en stor radiokälla och den sänder ut enorma mängder röntgen och gamma, liksom synligt och infrarött ljus. En mycket aktiv galax.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar